СГРАДИ

Обект: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ IX-506, кв. 64, с. Сушица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби 

Обект: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ V, кв. 4, с. Г.Сеновец, обл. В. Търново 

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби

Обект: Пристройка към кафе-аператив

Адрес: УПИ VII-210, кв. 73, с. Лозен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонови рамки 

Обект: Преустройство на приземен етаж от жилищна сграда в кафе аператив и магазин за хранителни стоки

Адрес: УПИ X-282,283, кв. 46, с. Камен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонови шайби 

Обект: Кафе-аператив и гараж

Адрес: група А, кв. 39, гр. Стражица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби 

ПОКРИВНИ И ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ, КОЗИРКИ

Обект: Метална покривна конструкция на промишлена сграда в з-д "Лакпром" АД

Адрес: с. Световрачане, обл. Софийска

Носеща конструкция: Метална 

Обект: Сглобяеми стоманобетонови и метални покривни конструкции към "Бетонстрой" ЕООД

Адрес: гр. Г.Оряховица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Метална, стоманобетонова 

Обект: Пристройка към еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ III-808, кв. 73, с. Камен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби 

Обект: Укрепване и преустройство на на стопанска постройка в еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ IV-459, кв. 82, с. Виноград, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонови шайби 

Обект: Магазин за хранителни стоки, кафе-аператив и жилищна сграда

Адрес: УПИ II, кв. 91, с. Кесарево, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби 

Обект: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ XII-85, кв. 16, с. Н.Върбовка, обл. В.Търново 

Носеща конструкция: Стоманобетонова с тухлени шайби

Обект: Преустройство на навес към жилищна сграда в кафе аператив

Адрес: УПИ II-196, кв. 27, гр. Стражица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Стоманобетонови рамки 

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.