СГРАДИ

 Обект: Еднофамилна двуетажна жилищна сграда

Адрес: с. Драгичево, обл. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

Обект: Еднофамилна жилищна сграда (идеен проект)

Адрес: Русия

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

                                        Визуализация на сградата

...........................................................................................................................................

 

Обект: Надстройка на едноетажна жилищна сграда

Адрес: ул. "Летоструй", гр. София

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

                                           3D модел на сградата

 

....................................................................................................................................

Обект: Семеен хотел (идеен проект)

Адрес: к-т "Пампорово"

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

                                     Визуализация на сградата

............................................................................................................................

Обект: Едноетажна селскостопанска сграда

Адрес: Имот № 51002, с. Ковачевци, общ. Самоков

Носеща конструкция: Метални рамки

                           3D модел на конструкцията

Обект: Двуетажна еднофамилна жилищна сграда

Адрес: Русия

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

                           3D модели на сградата

Обект: Еднофамилна двуетажна жилищна сграда

Адрес: обл. Силистра

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

                          3D модели на сградата

ПОКРИВНИ И ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ, КОЗИРКИ

Обект: Покривна конструкция за общински пазар 18х 12м (идеен проект)

Адрес: гр. Мездра

Носеща конструкция: Метална

                            3D модел на конструкцията

 Обект: Покривна конструкция над вход към жилищна сграда

Адрес: кв."Бояна", гр. София

Носеща конструкция: Метална

 

КОНСТРУКТИВНИ ЕКСПЕРТИЗИ

Обект: Преустройство на съществуващо помещение за абонатна станция при МПБ "Рила" към БДЖ- "Пътнически превози" ЕООД

Адрес: гр. София

Носеща конструкция: Метална 

РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Обект: Рекламно лого "Glazurit" на покрива на жилищна сграда

Адрес: бул. "Цариградско шосе", гр. София

Носеща конструкция: Метална

                                  3D модел на конструкцията

 Обект: Рекламни лога "ING" на покрива на сграда

Адрес: УПИ I-923, кв. 8, бул. "България", гр. София

Носеща конструкция: Метална

 

Обект: Рекламно лого "ФАНТАСТИКО" на покрива на сграда

Адрес: УПИ VI-3074, кв. 11, м. "Малинова долина", гр. София

Носеща конструкция: Метална

Обект: Рекламно лого "BAYER" на покрива на  административна сграда

Адрес: ул. "Резбарска" 5, гр. София

Носеща конструкция: Метална 

Обект: Рекламно лого "MC DONALDS" на покрива на сграда

Адрес: бул. "Цар Освободител"/ бул. "В. Левски", гр. София

Носеща конструкция: Метална  

Обект: Рекламен пилон "ФАНТАСТИКО" с височина 22 м.(идеен проект)

Адрес: гр. София

Носеща конструкция: Метална  

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.