Дейност

     Основният предмет на дейност на нашият проектантски колектив е свързана с проектиране на конструкцията на сгради и съоръжения.
     Извършваме също така - архитектурно и цялостно комплексно проектиране, реконструкция, укрепване и преустройство на сгради и съоръжения. Екипа се състои от високо квалифицирани, с богат опит и практическа реализация - архитекти и инженери от всички специалности, което позволява да се затвори целият цикъл на проектиране. 

Основни направления на работа

  • Проектиране на еднофамилни жилищни сгради

  • Проектиране на многофамилни жилищни сгради

  • Проектиране на складове и халета

  • Проектиране на навеси и козирки

  • Проектиране на рекламни съоръжения (билбордове, обемни букви)

  • Проектиране на стоманобетонни, метални и дървени конструктивни елементи на сгради и съоръжения

  • Реконструкция, укрепване и сеизмично осигуряване на съществуващи сгради и съоръжения

  • Изследване на сгради и съоръжения за вертикални, ветрови, температурни, деформационни и сеизмични въздействия

  • Експертни оценки на сгради и съоръжения

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.