Защо да изберете нас

     Всяка сграда (съоръжение) е подложена на въздействието на различни по вид , направление и интензитет натоварвания и въздействия. Най-неблагоприятното въздействие обаче, което може да получи една сграда, това е сеизмичното въздействие, или казано с други думи- натоварването от земетръс! Територията на България е силно сеизмична -  от VI до IX степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник (MSK). Затова е от изключително значение надежното осигуряване на сградите и съоръженията, за поемане на това, така неблагоприятно и опасно натоварване.

     Осигуряването на сградите и съоръженията за поемане на сеизмично въздействие, води до оскъпяване на строителната стойност на сградата или съоръжението, а от там и до оскъпяване на проектирането, но пък е гаранция за сигурността и живота на хората. С това компромис не бива да се прави! "Резултати" от земетресения, които са следствие от некачествено проектиране и още по-некачествено изпълнение, може да видите ТУК!

 Проектирайки своята сграда при нас, Вие получавате:

  •      Най-икономичното решение за конкретният обект     
  •      Пълна проектна документация на разумна цена
  •      Пълно съдействие в процеса на строителството
  •      Естетична, сигурна и надежна сграда   

Търсене

инж. Марушев © 2010 All rights reserved.